Title

Farai un vers pos mi sonelh
(Guilhelm IX Duca d'Aquitania, VII Conte di Poitiers)
 Farai un vers, pos mi sonelh
e·m vauc e m'estauc al solelh.
Donnas i a de mal conselh,
e sai dir cals:
cellas c'amor de cavalier tornon a mals.
  Donna no fai pechat mortal
qe ama cavalier leal:
mas s'ama monge o clergal,
non es raizo:
per dreg la deuri'hom cremar ab un tezo.
 En Alvergnhe, part Lemozi,
m'en anei totz sols a tapi;
trobei la moller d'en Guari
e d'en Bernart;
saluderon mi simplamentz per san Launart.
  La una·m diz en son latin:
«O, Dieus vos salv, don pelerin;
mout mi semblatz de belh aizin,
mon escient;
mas trop vezem anar pel mond de folla gent.»
 Ar auzires c'ai respondutz;
anc no li diz ni ba ni butz,
ni fer ni fust no ai mentaugutz,
mas sol aitan:
«Babariol, babariol, babarian.»
  So diz n'Agnes a n'Ermessen:
«Trobat avem q'anam queren:
sor, per amor Deu, l'alberguem,
qe ben es mutz,
e ja per lui nostre conselh non er sabutz.»
 La una·m pres sotz son mantel
e mes m'en la cambra el fornel:
sapchatz q'a mi fo bon e bel,
e·l focs fo bos,
et eu calfei me volentiers als gros carbos.
  Amanjar mi deron capos,
e sapchatz agui mais de dos,
e no·i ac cog ni cogastros,
ma sol nos tres;
e·l pans fo blancs e·l vins fo bos e·l pebr'espes.
«Sor, si aqest hom es ginhos
ni laicha a parlar per nos,
nos aportem nostre gat ros
de mantement,
qe·l fara parlar az estros, si de re·nz ment.»
  N'Agnes anet per l'enoios,
e fo granz et ag loncz guinhos:
e eu, can le vi entre nos,
aig n'espavent,
qe a pauc no perdei l'amor e l'ardiment.
 Quant aguem begut e manjat,
eu mi despoillei per lor grat;
detras m'aporteron lo gat
mal e felon:
la una·l tira del costat tro al talon.
  Per la coa de mantenen
tira·l gat, et el escoisen:
plajas mi feron mais de cen
aquella vetz,
mas eu no·m mogra ges enquers qi m'ausizetz.
 Pos diz n'Agnes a n'Ermessen:
«Mutz es, qe ben es conoissen:
sor, del banh nos apareillem
e del sojorn.»
XLI jorn estei az aqel torn.
  Tant las fotei com auziretz:
cen e quatre vint et ueit vetz,
q'a pauc no·i romped mos corretz
e mos arnes;
e no·us pues dir lo malaveg tan gran m'en pres.
 Monet, tu m'iras al mati,
mo vers porteras el borsi
dreg a la molher d'en Guari
e d'en Bernat,
e diguas lor que per m'amor aucizo·l cat.
Back Vida Next
barra
Sign Guestbook   Send Email   View Guestbook
barra
Ritorna all'indice dei Troubadours
Ritorna all'indice di
A l'entrada del tens clar
Ritorna alla Home
Vai al sitemap java
Visita il settore Narrativa
barra

This page was created by Duca Lucifero, © 1999-2005
The gothiquesque set is made by Moyra.
The initcap has derived from the freeware ttf Music Hall.

Logo Moyra Gothiquesque Set Logo Web Designer Duca Lucifero Give Credit Where Credit Is Due - 4.052 bytes
Don't Link Directly to Someone Else's Server - 5.605 bytes Thous Shalt Honor the Artists, Writers and Creatives of this World
  C'è chi può e chi non può...  
  What is Copyright - 4.781 bytes  

Visitors:
Accessi globali
all'intero web
dal 5 dicembre 1996

E-MAIL MESSENGER
Name:
E-mail:
Messaggio al Duca Lucifero


Spazio Web offerto da: