Title

Companho, farai un vers qu'er covinen
(Guilhelm IX Duca d'Aquitania, VII Conte di Poitiers)
Companho, farai un vers qu'er covinen,
et aura·i mais de foudatz no·i a de sen,
et er totz mesclatz d'amor et de joy e de joven.

E tenhatz lo per vilan qui no l'enten
qu'ins en son cor voluntiers res non l'apren:
greu partir si fai d'amor qui la trob'a son talen.

 Dos cavals ai a ma sselha ben e gen,
bon son ez ardit per armas e valen,
mas no·ls puesc tener amdos, que l'uns l'autre non consen.

Si·ls pogues adomesgar a mon talen,
ja no volgr'aillors mudar mon garnimen
que meils for'encavalguatz de nuill hom en mon viven.

La uns fo dels montanhiers lo plus corren,
mas aitan fer'estranhez'ha longuamen
et es tan fers e salvatges, que del bailar si defen.

L'autre fo noiritz sa jos, pres Cofolen;
et anc no·n vis belazor, mon essien:
aquest non er ja camjatz ni per aur ni per argen.

 Qu'ie·l donei a son senhor poilli paisen,
pero si·m retinc ieu tan de covinen
que, s'il lo tenia un an, ieu lo tengues mais de cen.

Cavalier, datz mi conseill d'un pensamen:
anc mais no fui eisarratz de cauzimen:
re no sai ab qual me tenha, de N'Agnes o de N'Arsen.

De Gimel ai lo castel e·l mandamen,
e per Niol fauc ergueill a tota gen,
c'ambedui me son jurat et plevit per sagramen.

Back Vida Next
barra
Sign Guestbook   Send Email   View Guestbook
barra
Ritorna all'indice dei Troubadours
Ritorna all'indice di
A l'entrada del tens clar
Ritorna alla Home
Vai al sitemap java
Visita il settore Narrativa
barra

This page was created by Duca Lucifero, © 1999-2005
The gothiquesque set is made by Moyra.
The initcap has derived from the freeware ttf Music Hall.

Logo Moyra Gothiquesque Set Logo Web Designer Duca Lucifero Give Credit Where Credit Is Due - 4.052 bytes
Don't Link Directly to Someone Else's Server - 5.605 bytes Thous Shalt Honor the Artists, Writers and Creatives of this World
  C'è chi può e chi non può...  
  What is Copyright - 4.781 bytes  

Visitors:
Accessi globali
all'intero web
dal 5 dicembre 1996

E-MAIL MESSENGER
Name:
E-mail:
Messaggio al Duca Lucifero


Spazio Web offerto da: